LCL CONSOL SCHEDULE FROM KOREA TO CHINA

NAMGUNG YOUNG AE

2020.04.13

CARGOROWORLD NETWORKS
4Floor Sejin Buinding #62-9 Taepyungro1-Ga, Chung-Gu, Seoul,Korea
e-Mail: cargoro2@cargoro.com    Skype : namgungyoungae 
TEL:+82-2-722-0397  FAX:+82-2-722-0398
China Schedule
BUSAN - SHANGHAI (Available INLAND SERVICE) (WED/THU/FIR/SAT/SUN)
VESSELVOYDOC & CGO CLSBUSANSHANGHAILINE
JJ SUN2015W4/14 AM (Ұ)4/154/18DOOWOO
--4/164/19-
SKIP(ȸǿ)--4/174/20-
SITC SHIDAO2010S4/16 AM4/184/21SITC
BOYA2016W4/17 AM4/194/22EAS
JJ SUN2016W4/20 AM4/224/25DOOWOO
KMTC HOCHIMINH2004S4/21 AM (Ұ)4/234/26KMTC
T.B.N-4/22 AM4/244/27KMTC
SITC SHENZHEN2016S4/23 AM4/254/28SITC
BOYA2017W4/24 AM4/264/29EAS
JJ SUN2017W4/27 AM4/295/2DOOWOO
KMTC QINGDAO2005S4/28 AM (Ұ)4/305/3KMTC
T.B.N-4/29 AM5/15/4KMTC
SKIP(óԿų)--5/25/5-
SKIP(ٷdz)--5/35/6-
JJ SUN2018W5/4 AM (Ұ)5/65/9DOOWOO
SKIP(̳)--5/75/10-
T.B.N-5/6 AM5/85/11KMTC
SITC SHIDAO2012S5/7 AM5/95/12SITC
BOYA2019W5/8 AM5/105/13EAS
INCHEON - SHANGHAI (Available INLAND SERVICE) (WED/THU/FIR/SAT/SUN)
VESSELVOYDOC & CGO CLSINCHEONSHANGHAILINE
CHATTANOOGA2016W4/13 AM4/154/19CK
PEGASUS TERA2015W4/16 AM4/184/22SINOKOR
CHATTANOOGA2017W4/20 AM4/224/26CK
PEGASUS TERA2016W4/23 AM4/254/29SINOKOR
CHATTANOOGA2018W4/27 AM4/295/3CK
SKIP(óԿų)--5/25/6-
BUSAN - XINGANG (INLAND TIANJIN, BEIJING) (WED/SAT)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CGO CLSBUSANXINGANGLINE
EASLINE DALIAN2016W4/13AM4/154/18EAS
EASLINE YANTAI2016W4/16AM4/194/22EAS
EASLINE DALIAN2017W4/20AM4/224/25EAS
EASLINE YANTAI2017W4/23AM4/264/29EAS
EASLINE DALIAN2018W4/27AM4/295/2EAS
EASLINE YANTAI2017W4/29AM(Ұ)5/35/6EAS
INCHEON - XINGANG (INLAND TIANJIN, BEIJING) (WED/SAT)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CGO CLSINCHEONXINGANGLINE
FAR EAST GRACE2437W4/16 AM4/184/21DOOWOO
FAR EAST GRACE2438W4/23 AM4/254/28DOOWOO
FAR EAST GRACE2439W4/29 AM (Ұ)5/25/5DOOWOO
FAR EAST GRACE2440W5/7 AM5/95/12DOOWOO
BUSAN - QINGDAO (WED/SAT)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CGO CLSBUSANQINGDAOLINE
FORTUNE TRADER2015W4/13 AM4/154/19SINOKOR
PANCON SUCCESS 2016W4/16 AM4/194/22SINOKOR
FORTUNE TRADER2016W4/20 AM4/224/25SINOKOR
PANCON SUCCESS 2017W4/23 AM4/254/28SINOKOR
FORTUNE TRADER2017W4/27 AM4/295/2SINOKOR
PANCON SUCCESS 2018W4/29 AM (Ұ)5/25/5SINOKOR
INCHEON - QINGDAO (TUE/FRI)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CGO CLSINCHEONQINGDAOLINE
REVERENCE1657W4/14 AM (Ұ)4/174/18DOOWOO
REVERENCE1658W4/17 AM4/214/22DOOWOO
REVERENCE1659W4/22 AM4/244/25DOOWOO
REVERENCE1660W4/24 AM4/284/29DOOWOO
REVERENCE1661W4/28 AM (Ұ)5/15/2DOOWOO
REVERENCE1662W4/29 AM (Ұ)5/55/6DOOWOO
BUSAN - DALIAN (INLAND Sim-Yang, Jang-Chun, Ha-Ul-Bin) (WED/SUN)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CGO CLSBUSANDALIANLINE
T.B.N4/13 AM4393643940EAS
EASLINE YANTAI 2016W4/16 AM4394043944EAS
T.B.N4/20 AM4394343947EAS
EASLINE YANTAI 2017W4/23 AM4394743951EAS
T.B.N4/27 AM4395043954EAS
EASLINE YANTAI 2018W4/29 AM (Ұ)4395443958EAS
INCHEON - DALIAN (INLAND Sim-Yang, Jang-Chun, Ha-Ul-Bin) (THU/SUN)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CFS CLSINCHEONDALIANLINE
YA LU JIANG 7630W4/14 AM4/164/17DOOWOO
YA LU JIANG 7632W4/16 AM4/194/20DOOWOO
YA LU JIANG 7634W4/21 AM4/234/24DOOWOO
YA LU JIANG 7636W4/23 AM4/264/27DOOWOO
YA LU JIANG 7637W4/28 AM4/305/1DOOWOO
YA LU JIANG 7638W4/29 AM
(Ұ)
5/35/4DOOWOO
BUSAN - NINGBO (DIRECT) (FRI)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CFS CLSBUSANNINGBOLINE
DONGJIN ENTERPRISE0016W4/15AM4/174/20EAS
DONGJIN ENTERPRISE0017W4/22AM4/244/27EAS
DONGJIN ENTERPRISE0018W4/29AM(Ұ)5/15/4EAS
DONGJIN ENTERPRISE0019W5/65/85/11EAS
INCHEON - NINGBO (DIRECT) (WED)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CFS CLSINCHONNINGBOLINE
CHATTANOOGA2016W4/13 AM4/154/18DONGYONG
CHATTANOOGA2017W4/20 AM4/224/25DONGYONG
CHATTANOOGA2018W4/27 AM4/295/2DONGYONG
CHATTANOOGA2019W5/4 AM5/65/9DONGYONG
BUSAN- XIAMEN (DIRECT) (SUN)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CFS CLSBUSANXIAMENLINE
HEUNG-A HAIPHONG0143S4/16 AM4/194/25HEUNG-A
HEUNG-A JANICE0146S4/23 AM4/265/2HEUNG-A
HEUNG-A HAIPHONG0144S4/29 AM (Ұ)5/35/9HEUNG-A
HEUNG-A JANICE0147S5/7 AM5/105/16HEUNG-A
BUSAN -NANJING (DIRECT)
VESSEL NAMEVOY.DOC & CFS CLSBUSANNANJINGLINE
JIFA BOHAI0425W4/13 AM4/164/19SINOKOR
JIFA BOHAI0426W4/20 AM4/234/26SINOKOR
JIFA BOHAI00427W4/27 AM4/305/3SINOKOR
JIFA BOHAI0428W5/4 AM5/75/10SINOKOR